De Lofzang Heerde

Het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde, is opgericht op 14 juli 1943 en is statutair als vereniging gevestigd in Heerde.

Het koor telt op dit moment 102 leden in de leeftijd van 24 tot 85 jaar en is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond. In 2018 gedenkt het koor dat het al 75 jaar “de Lofzang gaande houdt”

Naast de onmiskenbaar belangrijke sociale contacten tijdens de repetitie-avonden en uitvoeringen mogen wij vanuit het koor een bijdrage leveren aan datgene wat we geloven en belijden als christenen in deze wereld.

Deze uiting van ons geloof vindt zijn uitweg in de keuze van het repertoire. De vereniging heeft zich ten doel gesteld door de zang Gods Naam te verheerlijken en te verbreiden. Naar binnen toe gericht heeft dit gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar, de zorg om elkaar, het leeraspect en de opbouw van ons geloof.

Door vanuit ons geloof te mogen en te kunnen zingen geven wij een (bescheiden) bijdrage aan de verspreiding van het evangelie en geven wij middels onze zang te kennen waar wij als christenen voor staan.